HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học Tiêu chuẩn 

Học 1:1 với giáo viên bản ngữ bằng cấp quốc tế

 

NỬA CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 6 THÁNG

7.600.000đ

9.000.000

 • 30 buổi học chất lượng cao​

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 6 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 12 THÁNG

15.200.000đ

18.000.000

 • 60 buổi học chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 12 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 5 buổi trị giá hơn 1 triệu đồng

 

HAI CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 18 THÁNG

30.400.000đ

36.000.000

 • 120 buổi học chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 24 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 10 buổi trị giá hơn 2 triệu đồng

Khóa học Mix

Học 1:1 + học nhóm 4 người với giáo viên bản ngữ bằng cấp quốc tế

Giá áp dụng cho mỗi học viên

 

NỬA CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 6 THÁNG

6.800.000đ

8.100.000

 • 30 buổi học chất lượng cao​ (24 buổi học 1:1 và 6 buổi học nhóm)

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 6 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 12 THÁNG

13.600.000đ

16.200.000

 • 60 buổi học chất lượng cao (48 buổi học 1:1 và 12 buổi học nhóm)

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 12 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 5 buổi trị giá hơn 1 triệu đồng

 

HAI CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 18 THÁNG

27.200.000đ

32.400.000

 • 120 buổi học chất lượng cao (96 buổi học 1:1 và 24 buổi học nhóm)

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 24 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 10 buổi trị giá hơn 2 triệu đồng

Khóa học Schola Pro (Dành cho học viên trên 15 tuổi)

Học 1:1 với giáo viên bản ngữ bằng cấp quốc tế

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 6 THÁNG

9.600.000đ

12.000.000

 • 40 buổi học 1:1 chất lượng cao​

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên tục

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 12 THÁNG

19.200.000đ

24.100.000

 • 80 buổi học 1:1 chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên tục

Tại Schola, học viên nhận được

Học trực tiếp với các giảng viên bản ngữ từ các trường đại học hàng đầu với các chứng chỉ giảng dạy như TEFL, TESOL, v.v. 

Giáo trình được nghiên cứu và phát triển dựa trên chuẩn Common Core Standard chung của bộ giáo dục Hoa Kì và nội dung được đối chiếu tương ứng với các cuộc thi quốc tế như Cambridge Starters/Movers/Flyers, IELTS, v.v.

Phương pháp học 1:1 cá nhân hoá giúp học viên đạt hiệu quả trong thời gian ngắn về phản xạ giao tiếp và vốn từ vựng.

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.