Đăng nhập tài khoản

Đăng ký lớp học

Bài tập và tiến độ

Sử dụng App

Những câu hỏi thường gặp về Đăng ký lớp học

Tôi hủy lớp đã đặt bằng cách nào?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Nhấn vào ô " Xem tiến độ học tập" Bước 3: Nhấn vào ô gạch chéo màu đỏ được khoanh trong hình. Bước 4: KHÔNG nhấn chọn vào ô vuông thông báo hiển thị được khoanh bên dưới Bước 5: Nhấn " Xác nhận" để hủy lịch học Video hướng dẫn: tại đây Một số lưu ý khi hủy lớp: -Hủy lớp trước 24h: số buổi học của mình sẽ được giữ nguyên và thay thế vào buổi khác. -Hủy lớp trong 24h: tổng số buổi học sẽ bị trừ (Schola không hoàn lại) và bố mẹ chỉ có thể chuyển giờ cùng ngày cùng giáo viên.
Tôi đăng ký giáo viên và giờ học cho con bằng cách nào?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Chọn ô “ Đăng ký 1:1 Bước 3: Tiến hành Đăng ký “ Giáo viên”+ “Giờ học Bước 4: Sau khi check Giáo viên và Giờ học mình click nút "Xác nhận” Ví dụ: Chọn thầy " Steven" ngày 2/4/2020 lúc 7h30pm: Video cách đăng ký lớp: Tại đây
Làm sao để tôi đăng ký lịch học cố định?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Chọn ô “Đăng ký 1:1” Bước 3: Tiến hành Đăng ký “Giáo viên”+ “Giờ học” Ví dụ: Chọn thầy " Steven" ngày 2/4/2020 lúc 7h30 pm sẽ hiện nội dung như sau: Bước 4: Sau khi check Giáo viên và Giờ học, click vào ô vuông được khoanh đỏ trong hình và click nút " Xác nhận Video hướng dẫn: Tại đây
Tôi hủy lớp đã đặt cố định như thế nào?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Nhấn vào ô "Xem tiến độ học tập" Bước 3: Nhấn vào ô gạch chéo màu đỏ được khoanh trong hình. Bước 4: Nhấn chọn vào ô vuông thông báo hiển thị được khoanh bên dưới để hủy lớp cố định Bước 5: Nhấn "Xác nhận" để hủy lịch học Video hướng dẫn: tại đây Một số lưu ý khi hủy lớp: -Hủy lớp trước 24h: số buổi học của mình sẽ được giữ nguyên và thay thế vào buổi khác -Hủy lớp trong 24h: tổng số buổi học sẽ bị trừ (Schola không hoàn lại) và bố mẹ chỉ có thể chuyển giờ cùng ngày cùng giáo viên
Làm sao để tôi kiểm tra lịch học định kỳ của con?


Bước 1: Đăng nhập tài khoản https://www.kids.schola.tv/ Bước 2: Nhấn vào tài khoản như hình (góc trên cùng bên phải) --> Chọn "Hồ sơ" Bước 3: Kéo xuống đến phần "Định kỳ" sẽ thấy lịch học được book.