top of page

Làm sao để xem báo cáo về tình hình học tập của con

Bước 1: Truy cập website: https://schola.tv/login?student và đăng nhập vào tài khoản, sẽ hiện như hình sau:Bước 2: Nhấn "Thống kê" hoặc "Report" và xem thống kê của con!
Link đăng nhập tại đây: https://schola.tv/login?student


bottom of page