Làm sao để tôi xem nhận xét, đánh giá của giáo viên?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Cách đăng nhập: tại đây


Bước 2: Chọn ô “Xem tiến độ học tập” để xem nhận xét của giáo viên.

Bước 3: Nhấn vào ô được khoanh để xem tiến độ học của béCác mức độ đánh giá như sau: - Chấm xanh lá/ Mastered: Rất tốt. - Chấm cam/ Often: Đang phát huy - Chấm đỏ/Developing: Cần cải thiện hơn

Cách xem đánh giá: bit.ly/scholateacherevaluation

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.