Tôi có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook thì sao?

Khi bạn lần đầu đăng nhập bằng tài khoản FB, App sẽ yêu cầu tạo thông tin học viên, gồm tên, độ tuổi, giới tính,... Ở bước cuối cùng sẽ yêu cầu mình nhập số đt để liên kết, mình chỉ cần nhập đúng số đt mà anh/chị thường dùng đăng nhập trên Website www.schola.tv để đặt lớp.

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.