Trẻ nói tiếng Anh như người bản ngữ với SCHOLA KIDS

Khóa Schola Kids/ 1 năm

X.000.000 VNĐ

Function/ Benefit

Xem nội dung bài học

Làm bài tập ôn luyện

Lộ trình học cá nhân hóa

Học thực tiễn cùng giáo

viên bản ngữ

Limited

Premium Users

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.