+84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube

Copyright © 2018 Schola. All rights reserved.

Khoá học Schola

Giáo trình tiểu học Mỹ được truyền tải qua cách học 1: 1 và nhóm nhỏ trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại. Nội dung bài học được thiết kế với nhiều trò chơi đa dạng cùng với bản đồ học tập cá nhân hoá. 

​Tự học

​Bài tập + Video

​Chương trình trong lớp

​Giáo trình chi tiết

​Sách và Chứng chỉ

​Sách khóa học, tài liệu nâng cao và chứng chỉ hoàn thành

​Cấp độ 1

 • Hơn 60 từ vựng

 • 50 mẫu câu và câu mệnh lệnh

 • Nền tảng chữ cái và phát âm

 • Nhận biết câu hướng dẫn

 • Trả lời các câu hỏi cơ bản

 • Mô tả các đối tượng cơ bản

​Cấp độ 2

 • Hơn 500 từ vựng

 • Hơn 160 mẫu câu và câu mệnh lệnh

 • Cách phát âm cao cấp (âm dài và ngắn, âm câm, v.v)

 • Đọc hiểu cơ bản

 • Nói câu hoàn chỉnh

​Cấp độ 3

 • Hơn 400 từ vựng

 • Hơn 300 mẫu câu và câu mệnh lệnh

 • Cách phát âm cao cấp (âm dài và ngắn, âm câm, v.v)

 • Mô tả các hoạt động hàng ngày

 • Kỹ năng đọc lưu loát

 • Giao tiếp đúng ngữ pháp

 • Học cách đặt câu hỏi

​Cấp độ 4

 • Hơn 400 từ vựng

 • Cấu trúc câu phức

 • Cách phát âm cao cấp (âm dài và ngắn, âm câm, v.v)

 • ​Ngữ pháp nâng cao

 • Diễn tả đồng ý & không đồng ý

 • Đặt câu hỏi sâu sắc

 • Đọc truyện ngắn & dài

 • Viết các đoạn văn khác nhau

 • Kiến thức thế giới xã hội rộng

​Cấp độ 5

 • Hơn 400 từ vựng

 • Cấu trúc câu phức

 • Cách phát âm cao cấp (âm dài và ngắn, âm câm, v.v)

 • Ngữ pháp nâng cao

 • Kĩ năng thuyết trình

 • Mô tả cảm xúc

 • Viết đoạn văn

 • Tạo câu chuyện của riêng mình