top of page

Nhật Kí Học Tiếng Anh Của Bé Kim Chi

Chặng đường chinh phục tiếng Anh là vô cùng khó khăn và đòi hỏi những nỗ lực, cố gắng không ngừng của các bé học sinh. Schola mời mọi người cùng xem 1 hành trình phát triển ngôn ngữ của bé Kim Chi - một học sinh tiêu biểu của Schola Kids nhé!10 lượt xem

Komentarai


bottom of page