top of page

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Khóa học Tiêu chuẩn 

Học 1:1 với giáo viên Philippine bằng cấp quốc tế

 

NỬA CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 6 THÁNG

5.000.000đ

3.900.000

 • 30 buổi học chất lượng cao​

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 6 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 12 THÁNG

7.800.000đ

10.000.000

 • 60 buổi học chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 12 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 5 buổi trị giá hơn 1 triệu đồng

 

HAI CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 18 THÁNG

15.600.000đ

20.000.000

 • 120 buổi học chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 24 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 10 buổi trị giá hơn 2 triệu đồng

Học 1:1 với giáo viên Việt Nam bằng cấp quốc tế

 

NỬA CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 6 THÁNG

6.300.000đ

5.100.000

 • 30 buổi học chất lượng cao​

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 6 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 12 THÁNG

10.200.000đ

12.600.000

 • 60 buổi học chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 12 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 5 buổi trị giá hơn 1 triệu đồng

 

HAI CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 18 THÁNG

25.200.000đ

20.400.000

 • 120 buổi học chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • 24 cuốn sách ebook ôn luyện nâng cao

 • Tặng khóa học tăng cường 10 buổi trị giá hơn 2 triệu đồng

Khóa học Schola Pro (Dành cho học viên trên 15 tuổi)

Học 1:1 với giáo viên Philippine bằng cấp quốc tế

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 6 THÁNG

5.200.000đ

7.000.000

 • 40 buổi học 1:1 chất lượng cao​

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên tục

 

MỘT CẤP ĐỘ

 

GÓI HỌC 12 THÁNG

10.400.000đ

14.000.000

 • 80 buổi học 1:1 chất lượng cao

 • Đánh giá trình độ đầu vào và kiểm tra mỗi 6 units

 • Bài tập về nhà ôn luyện cho mỗi buổi học

 • Ứng dụng app giáo trình, đặt lớp và nhắc lớp

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên tục

Tại Schola, học viên nhận được

icon-2.png

Học trực tiếp với các giảng viên bản ngữ từ các trường đại học hàng đầu với các chứng chỉ giảng dạy như TEFL, TESOL, v.v. 

Giáo trình được nghiên cứu và phát triển dựa trên chuẩn Common Core Standard chung của bộ giáo dục Hoa Kì và nội dung được đối chiếu tương ứng với các cuộc thi quốc tế như Cambridge Starters/Movers/Flyers, IELTS, v.v.

icon-1.png

Phương pháp học 1:1 cá nhân hoá giúp học viên đạt hiệu quả trong thời gian ngắn về phản xạ giao tiếp và vốn từ vựng.

icon-3.png
bottom of page