top of page

Cambridge Movers 

600.000đ/bộ
( 2.400.000đ )

Sách QR giúp con chinh phục kì thi Cambridge Movers 

Học viên nhí sẽ đạt được những kết quả sau khi hoàn thành bộ sách 6 cuốn:

  • Tham gia vào một hội thoại cơ bản về chủ đề quen thuộc.

  • Hiểu được những thông tin, chỉ dẫn, lưu ý cơ bản và hoàn thành các dạng cơ bản.

  • Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn

MỤC LỤC SÁCH MOVERS

GIỚI THIỆU SÁCH QR

Sách tích hợp giáo viên ảo với các trò chơi tương tác và bài tập thực tiễn giúp con ngập tràn hứng khởi trong suốt quá trình sử dụng

Phương pháp STEM là gì?

KHOA HỌC

science.png

Kiến thức về các khái niệm, các nguyên lý, các định luật và các cơ sở lý thuyết của giáo dục khoa học

CÔNG NGHỆ

technology.png

 Khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, và truy cập được công nghệ

KĨ THUẬT

engineering.png

Kỹ năng sản xuất ra đối tượng và hiểu được quy trình

TOÁN HỌC

LP7.png

 Khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới

Mô hình dạy học "6E Learning" chuẩn 

6E cycle.png
bottom of page