Schola đang thay đổi cách giáo dục truyển thống bằng cách mang kiến thức đến với học viên thông qua việc học cá nhân hóa, phương pháp giảng dạy đặc biệt và nội dung được thiết kế để giúp học viên tương tác tối đa. Học viên  của chúng tôi nhận được kết quả tối đa và tăng cường sự tự tin lưu loát thông qua chương trình học.

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.