top of page

3 Most Well-Known Legends about Mid-Autumn Festival - P.1

Chang Er Flying To The Moon - Hằng Nga bay lên cung Trăn

Chang Er Flying to the Moon

Chang E Flying to the Moon is the most widely told Mid-Autumn Festival legend. It is said that in ancient times, ten suns existed in the sky and the extreme heat made people’s lives very difficult. It was the hero Hou Yi, who, owing to his great strength, shot down nine of the ten suns. Later, Hou Yi married a beautiful and kind-hearted woman named Chang E and lived a happy life.

Hằng Nga bay lên cung Trăng là 1 truyền thuyết Trung Thu được mọi người biết đến nhiều nhất. Truyền thuyết kể rằng từ thuở chí kim, có tận 10 mặt trời cùng hiện diện trên bầu trời và tỏa nhiệt cực độ khiến dân chúng lầm than. Khi đó xuất hiện 1 anh hùng tên là Hậu Nghệ, người sở hữu sức mạnh phi thường, đã bắn rụng 9 trên 10 mặt trời. Sau đó, Hậu Nghệ đã cưới 1 người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu tên là Hằng Nga và sống vô cùng hạnh phúc.


One day, the Queen of Heaven presented Hou Yi an elixir which, if took, would help him to ascend immediately to heaven and become a god. Hou Yi took it home and asked Chang E to keep it. Unfortunately, a villain named Peng Meng got to know it, broke into their home and demanded Chang E to hand over the elixir while Hou Yi was out hunting. In a moment of desperation, Chang E swallowed the elixir. Reluctant to leave his husband, Cheng E tried her best to fly to the nearest place to the earth on the heaven, which is the moon. Hou Yi missed Chang E a lot, so he placed foods on tables Chang E likes on full moon day. This custom was later followed by folk people to pray for good luck from Goddess Chang E and gradually formed the Mid-Autumn Festival.


Một ngày nọ, Nương mẫu nương ngương tặng Hậu Nghệ 1 liều thuốc Tiên, nếu uống, sẽ giúp anh ấy bay lên thiên đường ngay lập tức và trở thành 1 vị thần. Hậu Nghệ mang thuốc về nhà và nói Hằng Nga hãy giữ nó. Không may thay, một gã tham lam tên Bằng Mông biết về điều đó, đột nhập vào nhà họ và yêu cầu Hằng Nga giao Tiên đơn cho hắn trong khi Hậu Nghệ ra ngoài săn bắn. Trong giây phút tuyệt vọng, Hằng Nga đã nuốt Tiên đơn. Bất đắc dĩ phải rời bỏ phu quân, Hằng Nga đã cố gắng bay đến nơi gần nhất với trần thế trên thiên đường, vốn là mặt Trăng. Hậu Nghệ nhớ nàng tha thiết, nên chàng thường đặt đồ ăn lên chiếc bàn mà Hằng Nga thích trong những ngày trăng tròn. Phong tục này sau đó được người dân làm theo để cầu may mắn từ Nữ thần Hằng Nga và dần dần tạo nên Tết Trung thu.
61 lượt xem

Comments


bottom of page