Tôi có thể đặt/ hủy buổi học trên ứng dụng được không?

  • Ơ mục “Nâng cao”, bạn có thể đăng kí lớp 1-1 hoặc lớp nhóm mới.


  • Ngoài ra còn có thể hủy lớp hoặc chỉnh sửa thông tin của lớp đã đặt thông qua icon “...”


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.