top of page

Tôi có thể đặt/ hủy buổi học trên ứng dụng được không?

  • Ơ mục “Nâng cao”, bạn có thể đăng kí lớp 1-1 hoặc lớp nhóm mới.


  • Ngoài ra còn có thể hủy lớp hoặc chỉnh sửa thông tin của lớp đã đặt thông qua icon “...”


129 lượt xem

תגובות


bottom of page