Tôi có thể đặt/ hủy buổi học trên ứng dụng được không?

  • Ơ mục “Nâng cao”, bạn có thể đăng kí lớp 1-1 hoặc lớp nhóm mới.


  • Ngoài ra còn có thể hủy lớp hoặc chỉnh sửa thông tin của lớp đã đặt thông qua icon “...”


89 lượt xem

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

Schola Company Limited - 27/35/17 Bui Tu Toan, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam (+84 778176902)

 
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola Company Limited. All rights reserved.