top of page

Làm sao để tôi vào lớp học?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản, sẽ hiện như hình sau:

Bước 2: Nhấn "Enter Class" và bắt đầu học thôi!

Clip hướng dẫn cụ thể: bit.ly/scholaenterclassCommenti


bottom of page