top of page

Tôi đăng nhập sai tài khoản, làm sao để đăng xuất ra?

  1. Bạn nhấn vào icon đại diện trong mục QR Code


  1. Lựa chọn“Đăng xuất"
11 lượt xem

Comments


bottom of page