Tôi muốn thay đổi ngôn ngữ tiếng Anh qua tiếng Việt, và ngược lại?

  • Bạn nhấn vào icon đại diện trong mục QR Code

  • Lựa chọn “Đổi ngôn ngữ"


9 lượt xem

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

Schola Company Limited - 27/35/17 Bui Tu Toan, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam (+84 778176902)

 
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola Company Limited. All rights reserved.