top of page

Tôi có thể gửi tin nhắn với giáo viên dạy bé không?

Hoàn toàn được.

  • Ở giao diện "Nâng cao", mục "Các lớp đã hoàn thành" sẽ có nút xem "Đánh giá", nhấn nút đó.

  • Sẽ có ô để bạn"Ghi chú cho giáo viên",sau đó nhấn nút"Bình luận"để gửi tin nhắn cho giáo viên đó.


74 lượt xem

Comentários


bottom of page