Tôi có thể gửi tin nhắn với giáo viên dạy bé không?

Hoàn toàn được.

  • Ở giao diện "Nâng cao", mục "Các lớp đã hoàn thành" sẽ có nút xem "Đánh giá", nhấn nút đó.

  • Sẽ có ô để bạn"Ghi chú cho giáo viên",sau đó nhấn nút"Bình luận"để gửi tin nhắn cho giáo viên đó.


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.