top of page

Làm sao để đăng ký lịch học nhóm?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn ô “Đăng ký lớp nhóm”

Bước 3: Tiến hành "Đăng ký "
Comments


bottom of page