Làm sao để đăng ký lịch học nhóm?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn ô “Đăng ký lớp nhóm”

Bước 3: Tiến hành "Đăng ký "


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.