top of page

Làm sao tôi lấy file record của Zoom?

Sau khi thực hiện ghi hình trong phòng họp của Zoom, mình thực hiện các bước sau để lấy file:


Bước 1: Vào "File Explorer"


Bước 2: Vào "Document", trong đó có chứa thư mục Zoom, như hình sau:
Bước 3: Nhấn vào thư mục "Zoom", file record cần tìm được nằm bên trong.185 lượt xem
bottom of page