Làm sao tôi lấy file record của Zoom?

Sau khi thực hiện ghi hình trong phòng họp của Zoom, mình thực hiện các bước sau để lấy file:


Bước 1: Vào "File Explorer"


Bước 2: Vào "Document", trong đó có chứa thư mục Zoom, như hình sau:
Bước 3: Nhấn vào thư mục "Zoom", file record cần tìm được nằm bên trong. +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.