Làm sao tôi lấy file record của Zoom?

Sau khi thực hiện ghi hình trong phòng họp của Zoom, mình thực hiện các bước sau để lấy file:


Bước 1: Vào "File Explorer"


Bước 2: Vào "Document", trong đó có chứa thư mục Zoom, như hình sau:
Bước 3: Nhấn vào thư mục "Zoom", file record cần tìm được nằm bên trong.48 lượt xem