top of page

Tôi không vẽ được trên màn hình Zoom?

Khi giáo viên bắt đầu chia sẻ màn hình, các điều khiển cuộc họp sẽ chuyển sang một menu được hiển thiện như hình sau:
Mình thực hiện theo các bước sau để vẽ được trên Zoom:


Bước 1: Click vào "Annotate"

Sau đó sẽ hiện được hình như hình bên dưới:


Bước 2: Click "Draw" và bắt đầu vẽ thôi <3

Một số công cụ được chú thích như sau:

 • Mouse: Vô hiệu hóa điều khiển vẽ màn hình và chuyển về con trỏ chuột.

 • Select: Chọn, di chuyển hoặc thay đổi kích thước hình ảnh vẽ nên.

 • Text: Chèn văn bản.

 • Draw: Vẽ các hình dạng.

 • Stamp: Chèn các biểu tượng có sẵn.

 • Spotlight / Arrow : Biến con trỏ của bạn thành spotlight hoặc mũi tên.

 • Eraser: Nhấp và kéo để xóa các phần của chú thích/vẽ

 • Format: Thay đổi các tùy chọn định dạng của các công cụ chú thích.

 • Undo: Hoàn tác chú thích mới nhất của bạn.

 • Redo: Làm lại chú thích mới nhất của bạn mà đã hoàn tác.

 • Clear:  Xóa tất cả các chú thích.

 • Save: Lưu tất cả các chú thích trên màn hình dưới dạng ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình được lưu vào vị trí ghi cục bộ.172 lượt xem

Kommentare


bottom of page