Tôi gặp sự cố về hình ảnh trên Zoom

Trong Zoom đang mở, Chọn vào hình ảnh quay phim để bật webcam như hình bên dưới: ​​

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.