top of page

Tôi gặp sự cố về hình ảnh trên Zoom

Trong Zoom đang mở, Chọn vào hình ảnh quay phim để bật webcam như hình bên dưới: ​​

24 lượt xem
bottom of page