Tôi không nhận được thông báo nhắc trẻ vào lớp?

  • Bạn cần đăng nhập App bằng tài khoản có số đt trùng với số đt dùng đăng nhập trên Website để đặt lớp.

  • Đúng 30 phút trước khi diễn ra lớp học, ứng dụng sẽ gửi lời nhắc thông qua thông báo điện thoại để nhắc trẻ vào lớp


24 lượt xem

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

Schola Company Limited - 27/35/17 Bui Tu Toan, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam (+84 778176902)

 
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola Company Limited. All rights reserved.