top of page

Tôi không nhận được thông báo nhắc trẻ vào lớp?

  • Bạn cần đăng nhập App bằng tài khoản có số đt trùng với số đt dùng đăng nhập trên Website để đặt lớp.

  • Đúng 30 phút trước khi diễn ra lớp học, ứng dụng sẽ gửi lời nhắc thông qua thông báo điện thoại để nhắc trẻ vào lớp


53 lượt xem

Comments


bottom of page