Tôi không nhận được thông báo nhắc trẻ vào lớp?

  • Bạn cần đăng nhập App bằng tài khoản có số đt trùng với số đt dùng đăng nhập trên Website để đặt lớp.

  • Đúng 30 phút trước khi diễn ra lớp học, ứng dụng sẽ gửi lời nhắc thông qua thông báo điện thoại để nhắc trẻ vào lớp


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.