Trong mục “Nâng cao” của tôi không hiện giao diện để xem bài học, đặt/hủy lớp?

Hãy kiểm tra xem bạn đang đăng nhập bằng tài khoản số ĐT có trùng với số mà bạn dùng đăng nhập trên Website www.schola.tv để đặt lớp hay không.

  • Nếu đúng số. Xin liên hệ chúng tôi

  • Nếu dùng số khác. Bạn cần đăng xuất ra khỏi tài khoản đó

  • Đăng nhập lại bằng đúng số đt dùng trên Website.Hoặc chọn HỌC THỬ MIỄN PHÍ để trải nghiệm


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.