Trong mục “Nâng cao” của tôi không hiện giao diện để xem bài học, đặt/hủy lớp?

Hãy kiểm tra xem bạn đang đăng nhập bằng tài khoản số ĐT có trùng với số mà bạn dùng đăng nhập trên Website www.schola.tv để đặt lớp hay không.

  • Nếu đúng số. Xin liên hệ chúng tôi

  • Nếu dùng số khác. Bạn cần đăng xuất ra khỏi tài khoản đó

  • Đăng nhập lại bằng đúng số đt dùng trên Website.Hoặc chọn HỌC THỬ MIỄN PHÍ để trải nghiệm


29 lượt xem

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

Schola Company Limited - 27/35/17 Bui Tu Toan, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam (+84 778176902)

 
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola Company Limited. All rights reserved.