Làm sao để tôi xem được nội dung (Slides) bài học?

Có 2 cách để truy cập nội dung bài học của Schola:

  1. Cách 1: Quét mã QR có trong sách Schola sẽ xuất bản trong thời gian tới. Hoặc mã QR trong các giáo trình Schola cung cấp cho bạn.

  2. Cách 2:

  • trực tiếp qua giao diện Nâng cao ( Premium), bạn sẽ thấy thông tin các lớp sắp tới và các lớp đã hoàn thành của học viên.

  • Bạn ấn vào nút “Bài tập” nằm bên dưới ô thông tin buổi học để Xem nội dung bài học và Làm bài tập.

Nội dung bài học tương ứng sẽ hiện ra, sau khi xem xong bạn nhấn“X”hoặc“Next”để thoát +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.