top of page

Làm sao để tôi xem được nội dung (Slides) bài học?

Có 2 cách để truy cập nội dung bài học của Schola:

  1. Cách 1: Quét mã QR có trong sách Schola sẽ xuất bản trong thời gian tới. Hoặc mã QR trong các giáo trình Schola cung cấp cho bạn.

  2. Cách 2:

  • trực tiếp qua giao diện Nâng cao ( Premium), bạn sẽ thấy thông tin các lớp sắp tới và các lớp đã hoàn thành của học viên.

  • Bạn ấn vào nút “Bài tập” nằm bên dưới ô thông tin buổi học để Xem nội dung bài học và Làm bài tập.

Nội dung bài học tương ứng sẽ hiện ra, sau khi xem xong bạn nhấn“X”hoặc“Next”để thoát334 lượt xem

Comments


bottom of page