Làm sao để con tôi làm bài tập về nhà?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Cách đăng nhập: tại đây

Bước 2: Chọn ô “Bài tập và ôn bài

Bước 3: Chọn nút "Start Practice" và bắt đầu làm bài tập.

Video cách làm bài tập : bit.ly/scholahomework

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.