top of page

Tôi đăng ký giáo viên và giờ học cho con bằng cách nào?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản


Bước 2: Chọn ô “Đăng ký 1:1” ​​

Bước 3: Tiến hành Đăng ký “Giáo viên”+ “Giờ học” ​​


Bước 4: Sau khi check Giáo viênGiờ học mình click nút "Xác nhận Ví dụ: Chọn thầy "Steven" ngày 2/4/2020 lúc 7h30pm:

Video cách đăng ký lớp: bit.ly/scholabookclass


Mình lưu ý chủ động đặt lớp trước 24 tiếng , vì đặt sát giờ giáo viên sẽ không kịp chuẩn bị bài cho bé.

Comments


bottom of page