top of page

Tôi ghi hình lớp học của bé bằng cách nào?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Bước 2: Nhấn nút "Enter Class/Vào lớp học" đã đặt

Bước 3 : Khi lớp học bắt đầu bấm chọn Nút recording nằm dưới cùng màn hình Zoom


Bước 4 : Học xong bấm Stop recording

LƯU Ý: CHỈ THỰC HIỆN ĐƯỢC GHI ÂM GHI HÌNH BUỔI HỌC TRÊN LAPTOP


Record mẫu như link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1V-Zl4hBL9Zv5V1EsSayEsVRTa0KDgER-/view?usp=sharing


bottom of page