Tôi theo dõi tiến độ học tập của bé bằng cách nào?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Cách đăng nhập: tại đây


​​Bước 2: Chọn ô “Xem tiến độ học tập” để xem tiến độ học của bé.

Bước 3: Kéo để xem tổng số buổi hoàn thành, buổi đặtbuổi kết thúc +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.