top of page

Tôi theo dõi tiến độ học tập của bé bằng cách nào?

Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản

Cách đăng nhập: tại đây


​​Bước 2: Chọn ô “Xem tiến độ học tập” để xem tiến độ học của bé.

Bước 3: Kéo để xem tổng số buổi hoàn thành, buổi đặtbuổi kết thúc



Comments


bottom of page