Tôi muốn làm bài tập ngay trên App.

  • Qua giao diện Nâng cao ( Premium), bạn sẽ thấy thông tin các lớp sắp tới và các lớp đã hoàn thành của học viên.


  • Bạn ấn vào nút “Bài tập” nằm bên dưới ô thông tin buổi học để Làm bài tập.

  • Nội dung bài tập tương ứng sẽ hiện ra,

  • Sau khi hoàn thành sẽ có kết quả và đáp án để học viên kiểm tra:


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.