Tôi nên đăng nhập vào tài khoản phụ huynh bằng Số điện thoại hay tài khoản Facebook?

  • Schola khuyến khích bạn sử dụng hình thức đăng nhập bằng Số ĐT, và sử dụng cùng 1 số với số đt mà bạn thường dùng đăng nhập trên Website www.schola.tv để liên kết trực tiếp với tài khoản học của con.

  • Giúp anh/chị dễ dàng quản lý lớp học và nhận thông báo nhắc học viên vào lớp.

3 lượt xem

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

Schola Company Limited - 27/35/17 Bui Tu Toan, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam (+84 778176902)

 
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola Company Limited. All rights reserved.