Tôi có thể vào lớp xem buổi học thông qua ứng dụng được không?

  • Hoàn toàn được, chỉ cần bạn có cài đặt Zoom Meeting trên cùng thiết bị có cài đặt Schola App

  • Nhấn “Vào lớp”, ứng dụng Zoom sẽ tự động bật lên và vào phòng học.


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.