top of page

Tôi có thể vào lớp xem buổi học thông qua ứng dụng được không?

  • Hoàn toàn được, chỉ cần bạn có cài đặt Zoom Meeting trên cùng thiết bị có cài đặt Schola App

  • Nhấn “Vào lớp”, ứng dụng Zoom sẽ tự động bật lên và vào phòng học.


63 lượt xem

Comments


bottom of page