top of page

Làm sao để xem lời phê của giáo viên về buổi học?

  1. Ở giao diện "Nâng cao", mục "Các lớp đã hoàn thành" sẽ có nút xem "Đánh giá"


  1. Nhấn vào nút "Đánh giá" sẽ hiện lên điểm số chi tiết của giáo viên

97 lượt xem
bottom of page