Làm sao để xem lời phê của giáo viên về buổi học?

  1. Ở giao diện "Nâng cao", mục "Các lớp đã hoàn thành" sẽ có nút xem "Đánh giá"


  1. Nhấn vào nút "Đánh giá" sẽ hiện lên điểm số chi tiết của giáo viên

73 lượt xem

Schola Kids - 71 Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951 (+65 82985791)

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh (+84 2871088790)

Schola Company Limited - 27/35/17 Bui Tu Toan, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam (+84 778176902)

 
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola Company Limited. All rights reserved.