Làm sao để xem lời phê của giáo viên về buổi học?

  1. Ở giao diện "Nâng cao", mục "Các lớp đã hoàn thành" sẽ có nút xem "Đánh giá"


  1. Nhấn vào nút "Đánh giá" sẽ hiện lên điểm số chi tiết của giáo viên

 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.