top of page

Tôi gặp sự cố về vấn đề âm thanh trên Zoom

1. Tôi không nghe được âm thanh

Bước 1: Trong Zoom đang mở, Chọn mũi tên khoanh tròn > Audio Settings​​

Bước 2: Nhấp vào Test Speaker, nếu bạn nghe âm thành phát ra thì việc cài đặt đã ổn.

Nếu vẫn không nghe, nhấn ô bên phải chọn một nguồn ra khác và nhấn lại Test Speaker. Lặp lại các bước kiểm tra này cho đến khi nghe thấy âm thanh ​​ 2. Người khác không nghe thấy tôi Bước 1: Thực hiện như bước 1 ở mục 1 Bước 2: Nhấn vào hình micro ở góc dưới cùng bên trái để bật micro ​

Nếu người khác vẫn không nghe thấy: Bước 3: Thực hiện lại bước 1 mục 1 và Nhấp vào nút Test Mic để kiểm tra micro

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã cài đặt microphone (tích hợp hoặc rời với thiết bị) trong Zoom


48 lượt xem

Comments


bottom of page