top of page

Làm sao sử dụng Zoom trên điện thoại?

1.Cài đặt Zoom trên điện thoại:

Chúng ta cài ứng dụng Zoom Meeting cho Android và iOS theo link dưới đây.

2. Cách sử dụng Zoom trên điện thoại Xem hướng dẫn theo video dưới đây:


3. Cách thoát phần mềm Zoom:

Sau khi bé đã học xong, click "Leave Meeting" để thoát ra phần mềm Zoom.


166 lượt xem

Comments


bottom of page