top of page

Làm sao sử dụng Zoom trên máy tính?

1. Cách cài đặt Zoom:


Tải phần mềm Zoom Meeting thông qua đường link :

https://zoom.us/download#client_4meeting ( Chọn download zoom clients ). ​​

Phần mềm sẽ được tải xuống máy tính như vùng khoanh đỏ trong hình.2. Cách sử dụng phần mềm Zoom để vào lớp học:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào https://schola.tv , phụ huynh nhấn "Enter Class"

Phần mềm sẽ xuất hiện như hình bên dưới.


Bước 2: Chọn "Join with Video"


Bước 3: chọn "Join with Computer Audio" và bắt đầu học


3. Cách thoát phần mềm Zoom:

Sau khi bé đã học xong, click "Leave Meeting" để thoát ra phần mềm Zoom.
6.225 lượt xem

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page