top of page

Làm sao sử dụng Zoom trên máy tính?

1. Cách cài đặt Zoom:


Tải phần mềm Zoom Meeting thông qua đường link :

https://zoom.us/download#client_4meeting ( Chọn download zoom clients ). ​​

Phần mềm sẽ được tải xuống máy tính như vùng khoanh đỏ trong hình.2. Cách sử dụng phần mềm Zoom để vào lớp học:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào https://schola.tv , phụ huynh nhấn "Enter Class"

Phần mềm sẽ xuất hiện như hình bên dưới.


Bước 2: Chọn "Join with Video"


Bước 3: chọn "Join with Computer Audio" và bắt đầu học


3. Cách thoát phần mềm Zoom:

Sau khi bé đã học xong, click "Leave Meeting" để thoát ra phần mềm Zoom.
3.890 lượt xem
bottom of page