Đăng nhập tài khoản

Đăng ký lớp học

Bài tập và tiến độ

Sử dụng App

Những câu hỏi thường gặp về Bài tập và Tiến độ

Làm sao để con tôi làm bài tập về nhà?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Chọn ô “Bài tập và ôn bài” Bước 3: Chọn nút " Start Practice" và bắt đầu làm bài tập. Video cách làm bài tập : Tại đây
Làm sao để tôi xem nhận xét, đánh giá của giáo viên?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Chọn ô “ Xem tiến độ học tập” để xem nhận xét của giáo viên. Bước 3: Nhấn vào ô được khoanh để xem tiến độ học của bé Các mức độ đánh giá như sau: - Chấm xanh lá: Rất tốt. - Chấm cam: Đang phát huy - Chấm đỏ: Cần cải thiện hơn Cách xem đánh giá: Tại đây​​​​​​​
Tôi theo dõi tiến độ học tập của bé bằng cách nào?


Bước 1: Truy cập website: https://www.kids.schola.tv/ và đăng nhập tài khoản Bước 2: Chọn ô “Xem tiến độ học tập” để xem tiến độ học của bé. Bước 3: Kéo để xem tổng số buổi hoàn thành, buổi đặtbuổi kết thúc