top of page

Giáo viên cần chia sẻ bài giảng, tôi phải làm sao?

Để điều chỉnh phía zoom của bé để giáo viên chia sẻ bài giảng, phụ huynh thao tác theo các bước trong hình ạ:


Sau đó tinh chỉnh theo hình:


54 lượt xem

ความคิดเห็น


bottom of page