Giáo viên cần chia sẻ bài giảng, tôi phải làm sao?

Để điều chỉnh phía zoom của bé để giáo viên chia sẻ bài giảng, phụ huynh thao tác theo các bước trong hình ạ:


Sau đó tinh chỉnh theo hình:


 +84 2871088790

Schola Kids - Halo office, 666/10/1-3-5 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube

Copyright © 2020 Schola. All rights reserved.